• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skoleplass

Skjemautfylling

Søknad om skoleplass Frøy skole

Skoleplass

Frøy skole er en 1-10 skole for barn med sammensatte og/eller omfattende funksjonsnedsettelser. Skolen tilbyr et helhetlig og særskilt tilrettelagt opplæringstilbud. Elever som søkes hit har i hovedsak avvik fra ordinær læreplan i alle fag og har behov for omfattende tilrettelegging av skolehverdagen.

Søknadsfristen er 1. januar for skoleår 2022/2023. Svar om skoleplass sendes ut innen 15. februar.

Mer informasjon finner du på vår hjemmeside.

Søknad om skoleplass
Samtykke

Vi samtykker til at inntaksteamet får tilgang til søknad og dokumenter som pedagogisk rapport, enkeltvedtak om spesialundervisning eller enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp, IOP skole, årsrapport og sakkyndig vurdering.

Inntaksteamet består av virksomhetsleder barnehage, avdelingsleder for PPT, virksomhetsleder skole og rektor Frøy skole.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Spørsmålstegn der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved for eksempel å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.
  4. I rene utskriftskjemaer avsluttes veiviseren med Skriv ut-knapp istedenfor Send inn-knapp.
  5. For veiledning i utfylling av skjema, kontakt Servicetorget

Bruk og utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* = obligatorisk for utfylling

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader