• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon/veileding

Skjemautfylling

Anmodning om forhåndskonferanse

Informasjon/veileding

Informasjon/ Veiledning

Formålet med en forhåndskonferanse er å avklare forutsetningene for utbygging av en eiendom. Tiltakshaver skal så langt det er avklart redegjøre for tiltakets innhold, omfang, plassering, fremdrift, aktuelle ansvarlige utøvere og forutsetninger for tiltaket.
Tiltakshaver skal på forhånd gi kommunen de opplysninger som er nødvendig for forberedelsen av konferansen. For at du skal få størst mulig utbytte av møtet ber vi om at skjema sendes inn sammen med følgende informasjon:

  • Adresse og kart med tiltaket inntegnet på eiendommen
  • Tegninger/ tydelige skisser av tiltaket, dets størrelse og plassering på eiendommen
  • Kort beskrivelse og bruk av tiltaket og spørsmål man ønsker videre avklart, f.eks. sakstype, videre planlegging og råd om utforming, saksbehandlingstid, m.v.

Kommunen vil enkelte ganger vurdere at behovet for en forhåndskonferanse ikke er tilstede. I slike tilfeller ønsker kommunen, i samråd med søker, å kunne gi veiledning og anbefaling over telefon eller e-post uten å måtte avholde møte.

Det gjøres oppmerksom på at forhåndskonferanser er gebyrbelagt i henhold til kommunens gebyrregulativ.

Bekreftelse
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Spørsmålstegn der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved for eksempel å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.
  4. I rene utskriftskjemaer avsluttes veiviseren med Skriv ut-knapp istedenfor Send inn-knapp.
  5. For veiledning i utfylling av skjema, kontakt Servicetorget

Bruk og utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* = obligatorisk for utfylling

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader