• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Personopplysninger

Skjemautfylling

Samtykke til enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp

Personopplysninger

Barnet har nå blitt utredet av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). De har gjort en sakkyndig vurdering av barnets behov for spesialpedagogisk hjelp, og orientert både foresatte, barnehagen og kommunen om innholdet i vurderingen.

Før kommunen kan fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp, trenger vi samtykke fra foresatte.
Før vedtak fattes, har foresatte mulighet til å uttale seg om barnets behov for spesialpedagogisk hjelp.

Opplysninger om barnet
Foresatt 1 - innsender
Kommentar

Det vises til sakkyndig vurdering etter barnehageloven §19 d om spesialpedagogisk hjelp.

I henhold til barnehageloven §19 b har foreldre/foresatte rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før det fattes vedtak.


Samtykke

Det følger av barnehageloven §19 b at det skal innhentes samtykke fra foresatte før det fattes vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Ved et samtykke bekrefter foresatte (den/de med foreldreansvaret) at innholdet i den sakkyndige vurderingen er kjent og at det samtykkes til at kommunen fatter enkeltvedtak om spesialpedaogisk hjelp.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Spørsmålstegn der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved for eksempel å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.
  4. I rene utskriftskjemaer avsluttes veiviseren med Skriv ut-knapp istedenfor Send inn-knapp.
  5. For veiledning i utfylling av skjema, kontakt Servicetorget

Bruk og utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* = obligatorisk for utfylling

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader