• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Info

Skjemautfylling

Barnehage - Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

VIKTIG INFORMASJON
Les dette før de fyller ut

Søknad om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid for 2,3, 4 og 5-åringer og barn med utsatt skolestart

Husstander med bruttoinntekt under 574 750 kr har rett til redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid etter søknad.
Kjernetid = 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Når du søker om redusert betaling må du legge ved dokumentasjon på husstandens samlede brutto inntekt.
For at søknaden kan behandles må husholdningens samlede inntekt dokumenteres. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere

Søknaden skal inneholde det siste årets skattemelding, eller evt. skattetrekksmelding, og skattepliktig kapital- eller personalinntekt som ikke er forhåndsutfylt.
Dersom det er vesentlige og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse, legges det frem annen dokumentasjon for inntekt i tillegg.

Dersom søker ikke kan legge frem skattemelding på grunn av kort botid i Norge, legges det frem annen dokumentasjon på inntekt i tillegg. Dette kan være nyere lønnsslipper / slipper fra NAV mm. Manglende inntekt må også dokumenteres.

Dokumentasjon på inntekt (skattemelding og annen dokumentasjon) lastes opp sammen med søknaden.
Barnehageåret: 1. august - 31. juli (juli er betalingsfri).
Søknadsfrist: 1. juni for nytt barnehageår

Dersom det skjer endringer i familiens livssituasjon i løpet av året, som fører til redusert inntekt, kan det søkes om redusert betaling.
Skjer det endringer i familiens livssituasjon som fører til bortfall av redusert betaling, plikter betaler å sende skriftlig melding til kommunen.

Søknaden gjelder
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Spørsmålstegn der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved for eksempel å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.
  4. I rene utskriftskjemaer avsluttes veiviseren med Skriv ut-knapp istedenfor Send inn-knapp.
  5. Problemer med utfylling av skjema kontakt Larvik kommune/skjemasupport: ingunn.fjeld@larvik.kommune.no telefon: 3317 1709

Bruk og utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* = obligatorisk for utfylling

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader