Velkommen til Larvik kommunes selvbetjeningsportal

På denne siden finner du elektroniske søknadsskjema og andre blanketter. Enkelte av skjemaene er elektroniske og kan fylles ut direkte på skjermen og sendes inn.

Det er ikke noe krav til innlogging/registering av ny bruker for å kunne benytte seg av disse.

Det anbefales at man er innlogget/registrert da dette gir tilgang til lagring, forhåndsutfylte brukeropplysninger ved opprettelse av nye skjemaer, mellomlagring og gjenbruk av tidligere innsendte skjemaer.

Det anbefales også at man bruker offentlig elektronisk ID når man skal registrere seg.
Les mer om bruken av offentlig elektronisk ID

Skjemaene er samlet i kategorier. Trykk på ønsket kategori og rull nedover for å få oversikt over skjemaene i kategorien.

Papirskjema (Pdf) sendes per post til følgende adresse:
Larvik kommune
Postboks 2020
3255 Larvik

 

Skjemaer hos Larvik kommune
Søk etter skjema eller tjeneste:
Filtrer etter type:
Skjema
Administrasjon Larvik læringssenter
Arrangement Legater
Barne- og familietjenester Miljø
Barnehage Miljørettet helsevern
Barneverntjenesten Min Eiendom
Bevillinger Omsorgstjenester
Boligkontoret Pedagogisk Psykologisk Tjeneste
Borgerlig vigsel Plan/regulering
Brannvesen Pårørende
Byggesak Skole
Geodata (Kart og oppmåling) Sosial
Idrett og friluftsliv Støttekontakt
Individuell plan Tolketjenester
Kommunalteknikk Valgmedarbeider
Kultur Voksenopplæring
Logg inn

Ressurser
AKTUELLE LENKER