Hjem
Larvik kommune

Velkommen til Larvik kommunes selvbetjeningsportal

På denne siden finner du elektroniske søknadsskjema og andre blanketter. Enkelte av skjemaene er elektroniske og kan fylles ut direkte på skjermen og sendes inn.

Det er ikke noe krav til innlogging/registering av ny bruker for å kunne benytte seg av disse.

Det anbefales at man er innlogget/registrert da dette gir tilgang til lagring, forhåndsutfylte brukeropplysninger ved opprettelse av nye skjemaer, mellomlagring og gjenbruk av tidligere innsendte skjemaer.

Det anbefales også at man bruker offentlig elektronisk ID når man skal registrere seg.
Les mer om bruken av offentlig elektronisk ID

Skjemaene er samlet i kategorier. Trykk på ønsket kategori og rull nedover for å få oversikt over skjemaene i kategorien.

Papirskjema (Pdf) sendes per post til følgende adresse:
Larvik kommune
Postboks 2020
3255 Larvik

 

Ekspander/Kollaps Skjemaer hos Larvik kommune
Søk etter skjema eller tjeneste:
Filtrer etter type:
Skjema
Arrangement Konsesjon
Barnehage Kultur
Barneverntjenesten Legater
Bevillinger Miljø
Boligkontoret Omsorgstjenester
Brannvesen Pedagogisk Psykologisk Tjeneste
Byggesak Psykologtjenester 0-18 år
Geodata (Kart og oppmåling) Skole
Idrett og friluftsliv Sosial
Individuell plan Stillinger
Kommunalteknikk Voksenopplæring
Ekspander/Kollaps Aktuelt
Ekspander/Kollaps Ledige stillinger
Ekspander/Kollaps Logg inn

Ekspander/Kollaps Ressurser
AKTUELLE LENKER